Proje Detayı
 
 

 

 Jandarma'nın kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içerisinde tarihi, sosyal, kültürel ve teknik gelişimini, dönemler halinde yansıtmak, tarihimizdeki etkinliklerini, kahramanlıklarını, icra ettiği görevleri sergilemek, Jandarma ile ilgili her türlü varlığı toplayarak koruma altına almak ve gelecek nesillere aktarmak maksadıyla Jandarma Müzesinin teşkili düşüncesi 1995 yılında gündeme gelmiş ve 1996 yılından itibaren Jandarma Müzesi’nin kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. 

Jandarma Müzesi; 21 Kasım 2005 tarihinde bulunduğu binada hizmete açılmıştır. Jandarma Müzesi 12 Temmuz 2007 tarihinde Askerî Müzeler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, halka açık "Birinci Sınıf Askerî Müze" statüsü kazanmıştır.

Bu değerli müzenin aydınlatma işleri tarafımızdan titizlikle gerçekleştirilmiş bulunmaktadır...